Kvindeliv og madkultur i Uganda

Udkommer d. 18.november 2017  på Fletvaerket.dk
ISBN 978-87-996081-2-6
Pris 100,-kr

Interessen for mad er et menneskeligt grundvilkår. Vi tænker alle på mad flere gange om dagen, uanset hvor påkloden vi bor. Kendskab til en anden kultur går nemt gennem smagsløgene. Maden afspejler kulturen, og ad den vej formidler bogen livsvilkår i Uganda beskrevet ud fra kvinders hverdag.

Gennem de sidste årtier er madkultur blevet et stadig mere populært interessefelt i Danmark; lokale råvarer, det enkle nordiske køkken og mad med personlige fortællinger. Det nordiske køkken har flere paralleller til det ugandiske køkken, der dog af helt andre grunde bygger på de selvsamme principper.

I Uganda har kvinderne mange arbejdsopgaver, og blandt de hyppigste er tilberedning af maden, der også er kvindernes suveræne kompetencefelt. Det er her, vi i denne bog møder kvinderne, og det er gennem arbejdet i det ugandiske køkken, at vi får fortællinger om og bliver klogere på kvinders livsvilkår i et udviklingsland, der helt op gennem 00érne plaget af borgerkrig igennem mere end fire årtier, og vi hører om deres drømme og håb for fremtiden.

Bogen handler om kvindeliv og madkultur, som vi møder det i Uganda i dag.
Den er bygget op i kapitler, der hver indeholder et portræt af en kvinde efterfulgt af en ret med en konkret madopskrift eller en generel omtale af temaer som frugt, kød eller drikkevarer. Madopskrifterne er alle vegetariske.

Siden 2009 har jeg været en del af FORAs DANIDA udviklingsprojekt ” Support for Vulnerable Women, Children and Youth in Northern Uganda”. Bogen er spiret ud af dette projekt, og historier om kvinders tilværelse er fortalt i de stunder, hvor jeg nysgerrigt har fulgt med i deres madlavning.


Sculpture by the Sea, Bondi Beach, AustralienMin deltagelse i Sculpture by the Sea er sponsoreret af
Grosserer L.F. Foghts Fond
Knud Højgaards Fond

Æg-hytter i Vingsted

Et samarbejdsprojekt under Pilefestivalen d. 20. og 21. august 2016

Tur i Tiden – en oplevelsesrute i herregårdshistorie


Tur i Tiden er en historisk oplevelsesrute rundt om den lange sø i Reventlowparken ved Pederstrup. Ruten tager dig med på en kunstnerisk rejse gennem århundreders herregårdshistorie, hvor kendte og ukendte fortællinger om livet og traditionerne i herregårdsmiljøet foldes ud.
Idéen er at skabe bevidsthed om herregårdenes kulturarv og sætte fokus på den historiske identitet, der knytter sig til livet på Lolland, hvor herregårdene ligger tæt. Herregårdsarven er en af Lollands særkender som vi skal være stolte af og værne om.
Projektet er tidsbegrænset og åbent for alle i perioden fra 20. maj til 1. november 2016. Oplevelsesruten fungerer i sig selv, men i projektperioden vil blive også blive indbudt til særligt tilrettelagte aktiviteter for institutioner og offentlighed.
Oplevelsesruten udføres af Fletvaerket i samarbejde med Museum Lolland-Falster og værkerne er udført af:
Anne Højstrup, Palle Lindau, Niklas og Magnus Mellgren, Tora Lie Brunberg, Tim Johnson, Monica Guilera, Jan Johansen og Jette Mellgren
Projektet er støttet af 

Asante Sana

Udstilling af Ugandiske brugskurve i dialog med europæisk kunstflet


Udstillingen fandt sted på Musikbiblioteket,
Amfipladsen i Odense
2. - 29. februar 2012


Download dansk udstillingskatalog - klik her
Download english exhibition catalogue - click here

Program:
Torsdag d. 2. februar, kl. 19
Åbning med tilstedeværelse af Ednah Byabali fra Uganda og en afrikansk koncert forestået af elever fra FLOW, ledsaget af Michael Sanvig og Basiro Susu.

Lørdag d. 4. & søndag d. 5. februar, kl. 9 – 16
Kursus i afrikanske løbbindingsteknikker. Pris 650,-
Galleri Galschiøt. Banevænget 22, 5270 Odense N.
Tilmelding nødvendig på www.pil-flet.dk

Onsdag d. 8.februar, kl. 14 – 17
Praktisk workshop i afrikanske fletteteknikker. Musikbiblioteket. Gratis

Torsdag d. 9. februar, kl. 19
Billedforedrag og debat om ugandiske levevilkår.
ved Ednah Byabali og Jette Mellgren.
Musikbiblioteket. Entré 50,-kr.

Lørdag d. 11.februar, kl. 15
Ugandisk koncert Word/jazz/gospel ved Joel Sebujo (Uganda) og Bebey Anderson (Mali).
Musikbiblioteket. Entré 60,-kr.
Koncerten er en del af Vinterjazz 2012.

Udstillere:

Otte vesteuropæere - Helle Baslund, Annette Holdensen, Tim Johnson, Marianne Lium, Dorte Tilma, Susanne Whittingham, AnnaMaria Väätäinen og Jette Mellgren - alle med en lidenskabeligt interesse for kurve, er gået i dialog med de ugandiske kurve, og viser  hvordan materiale, teknik eller form danner udgangspunkt for en fri fortolkning.

Under udstillingen vil vises en filmisk portrættering af ugandiske kurvemagere, deres drømme, liv og håb.

Moesgaard Museum har venligstudlånt kurve til udstillingen.

Udstillingen er støttet af
Projektrådgivningen, NETOP og DANIDA

Kurvemageri i Uganda:

”Asante Sana” betyder ”mange tak ” på swahili. Udstillingen beretter om kurvemageri og levevilkår for det jævne folk i Uganda, og er samtidig ment som en påskønnelse af den inspiration, der her fra er tilflydt os og vores arbejde med kurve.

Kurvemageri er det mest fundamentale håndværk i det primitive samfund, - det at binde, snøre eller flette grene, rødder eller fibre sammen har været mest oplagte skridt i at forbedre sine omstændigheder.

Kurvemageri har aldrig været et arbejde for specialiserede håndværkere. Mænd og kvinder har derimod ud fra almindelig sund fornuft, på en umiddelbar og usofistikeret måde fremstillet hvad, der var nødvendigt for deres husholdning.

Afrikansk kurvemageri er således ikke kunst, men håndværk , der beror på veldefinerede traditioner og funktioner. Først og fremmest med brugbarhed for øje, her er det funktionen og anvendeligheden, der i fokus. Håndværkerens gentagne arbejde, hans indgående kendskab til formen, teknikken og materialet gør at produkterne – om end i de simplest mulige former – er udført med stor kunstnerisk indlevelse og fremstår med autencitet, sanselig intensitet og kunstnerisk kvalitet.